• จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้น
 • ต้องมี Single License

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินและงบการเงิน
 • วิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มอุตสาหกรรม
 • นำเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, aged over 35 years old.
 • At least 5years experience in Financial Management
 • Proven analytical and accounting skills.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Banking, Financial Advisory
 • Business Consultant, Property Fund Manager
 • Excellent quantitative and qualitative analytical

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct experience in Investor Relation (PCL)
 • Excellent command of written and spoken English
 • Real Estate company

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Chief Agency Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in any field
 • Experience in insurance is preferable
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree
 • CISA or CFA license
 • Good knowledge of financial statement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Treasury Accounting, Investment Portfolio
 • Financial & Banking, Insurance Investment
 • IFRS, Thai GAAP, CPA License

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SVP Investment Strategy

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Work on various strategies at corporate level
 • Find new collaboration such as partnerships
 • Provide investment support and guidance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SVP Investment Strategy

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Work on various strategies at corporate level
 • Find new collaboration such as partnerships
 • Provide investment support and guidance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • financial , information management, Analyst,
 • financial analysis, data analysis, BI,
 • Business Intelligence, financial statement,

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Mass Engagement (SVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship manager; business development
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors Degree or Master Degree in Law
 • Excellent command of spoken and written English
 • Having knowledge of SEC/ SET regulations

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Finance
 • Feasibility
 • Investment

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationals Only
 • Strong background in Finance Services/Real Estate
 • Excellent in English

20-Jun-18

 

Applied
 • Ten or more years of experience in a Banking
 • Strong communication and networking skills.
 • Strong financial modeling skills.

20-Jun-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accountancy
 • Preferably CPA, CII , ANZII
 • 10 – 15 years in Finance and or Accounts

20-Jun-18

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Deal with KBank's Affluent Wealth customers
 • Having sales and customer service skills
 • Having a Single Licence

20-Jun-18

 

Applied
 • investment deal and collaboration with partners
 • investment proposals and perform feasibility study
 • developing financial model / pro forma

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • จัดทำข้อมูลเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • จัดทำและวิเคราะห์กระแสเงินสดในอนาคต

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • 5 years of experience in investor relations roles
 • Excellent command of written, spoken English, Thai

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Finance Accounting Economies
 • Basic knowledge of SEC/SET Rules
 • 2-5 years of experiences in this field above

19-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 1-2 years of experience in securities field
 • Responsibilities of trade settlement
 • Degree in Business Administration /Finance

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Advisor (Wealth Designer)

WDC Group Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

19-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Head of investment, life insurance, wealth mangeme
 • high net worth individual relation
 • investment linked, investment products, deposit

19-Jun-18

 

Applied
 • กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

19-Jun-18

 

Applied

Financial Advisor

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Selling insurance, financial services
 • Some experience in the insurance field

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4+ yrs in Finance Analyst related role
 • Big 4 Auditing firm/ Manufacturing business is +
 • CPA certificate is required

19-Jun-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age not over 35 years old
 • 1-2 years of experience in auditing, or in related
 • Salary 50K-70K, 5 days working

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Consultant
 • asset allocation strategy
 • Single License

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance
 • Economics, or related field.
 • 1-2 years of experience in investment related

18-Jun-18

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Reporting
 • Taxation
 • Fluent in English

18-Jun-18

 

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

18-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Assistant KYC Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • KYC
 • Compliance
 • AML

18-Jun-18

 

Applied
 • Degree of Business Administration or Engineering
 • At least 5 years of experience
 • Have any experience on closing transactions

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance or Account
 • 10 years of experience in a accounting
 • Manage budget and financial forecast

18-Jun-18

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Finance,Banking,Economics
 • Must have experience within Banking or Financial
 • Requires connections or experience with Government

18-Jun-18

 

Applied
 • อายุ 26-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้น
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ การเงิน

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business, Economics
 • 1-3 years of Experiences in Marketing & Sales
 • Be able to cope with Pressure and Tight Timelines.

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in identify, feasibility study
 • due diligence, M&A
 • M&A background (pre/during/post due)

18-Jun-18

 

Applied

CFO (FN-181-08-AL/LW)

Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Work with President on Strategies vision
 • Overall in charge of financial management
 • Change management

18-Jun-18

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Cash Management
 • Financial services sector

18-Jun-18

 

Applied
 • manage fixed income portfolio
 • Introduce new investment opportunities
 • .

17-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
 • life and non-life insurance, Single License

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Investment Analyst

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Investment analyst Energy Project
 • analyze business model
 • Build and maintain financial projection

15-Jun-18

THB55k - 70k /เดือน

Applied