ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • Join a dynamic team with chances for overseas trip
  • Analyse investments in SEA with senior colleagues
  • Utilise financial modeling and recommendations
  Thairung Partners Group Co., Ltd.'s banner
  Thairung Partners Group Co., Ltd.'s logo
  หนองแขม
  • Passionate about Investment and Financial market
  • Equity Invesment, Portfolio Management
  • Market and Industry research, Financial modelling
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • 5 ys experienced in Investment, Equity research
  • CISA or CFA , Strong investment in Tech, ICT, EV
  • Salary 120,000 - 160,000 THB
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • พัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล
  • สนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสาเร็จทางด้านการลงทุน
  • ัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo
  ธนบุรี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจการเงินของบริษัทจดทะเบียน
  • สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ