• การวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานธุรกิจ
  • วิเคราะห์โครงการลงทุน
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

16-Aug-17

 

Applied
  • Thai Nationality, age 35-40 years old
  • Bachelor/Master Degree in Business Administration
  • At least 8 years experienced in Planning

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล