• การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
  • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

13-Feb-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร
  • การจัดหาเงินทุน เงินกู้ทั้งของบริษัท บริษัทในเครือ
  • สามารถจัดทำ Financial Model ของโครงการลงทุน

10-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่