ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ธัญบุรี
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณ
  • ประสบการณ์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)