• เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer relationship maintenance
 • Business development, Post lending management
 • Experience as Relationship Manager in Banking

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS in Finance or Accounting .
 • 5+ years experience in Business Finance.
 • Extensive experience in financial control.

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Investment Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Investment Banking
 • Private Equity
 • Investment Manager

35 นาทีที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Work Experienced > 0-2 year
 • Experienced in Investment Banking and/or Financial

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • at least 1 year experience in Accounting firm.
 • Good command in English.
 • Base Salary + commission.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Background in Trustee, Custodian, Global Markets
 • Mutual fund, Private fund, Offshore Product
 • Good in Logical & Conceptual thinking

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ด้าน Risk management, Finance
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงการลงทุน
 • ทักษะและสมรรถนะที่โดดเด่นทางด้าน Finance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support the sourcing, screening and diligence
 • Strong academic background in finance, accounting
 • Preferable, at least 2-year working experience

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดการลงทุน ด้านการธนาคาร
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานลงทุน การกำกับดูแลงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor and analyze general investment solutions
 • 5+ years of relevant experience in the financial
 • Provide investment solutions to clients

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years of relevant experience in the financial
 • Monitor and analyze market landscape
 • Experience in global asset management business

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High caliber Bachelor's degree in Economics
 • 2+ years of relevant experience in the financial
 • Knowledgeable about financial services & financial

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance/Accounting
 • 2-5 years’ experience in financial, Investment
 • Advanced knowledge of Financial service business

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficiency in building financial models using
 • Lead the financial analysis and customer present
 • Research federal and state photovoltaic incentive

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้ที่ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
 • มีอิสระทางด้านเวลา / ออกแบบชีวิตการทำงานได้!
 • มีรายได้ไม่จำกัด

21-Nov-19

THB30k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • 5-10 years in Accounting, Finance and Treasury
 • Funding , Reporting , Cash Management and Treasury
 • Prepare reports to support business analysis

21-Nov-19

 

Applied
 • Market Risk
 • Operation Risk
 • Investment Risk

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Equity Fund Manager

Kennedia Connext Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong experience in equity fund management
 • Fund Manager license is required
 • Fluent command of English is a must

21-Nov-19

 

Applied

Wealth Advisory

TMB Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Provide service & Investment on phone
 • Excellent customer servicing skill
 • Own the Single License

21-Nov-19

 

Applied
 • Preferably 3 years experience in analysis model.
 • Abilities to work with various data repositories.
 • Good command of English both spoken and written.

21-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance, Economics
 • 6+ years experience within the real estate
 • 2+ years’ management background

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance, Economics
 • 10+ years experience within the real estate
 • 5+ years’ management background

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Private Equity, Real estate, Business Development
 • Investment Manager, Venture Capital, Investment
 • Analyst, Financial, CFA, CPA, Banking, Portfolio

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการของของตลาดทุน
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
 • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IR
 • Investor relations
 • Analyst

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7+ years experience investor relations
 • Relationship-building skills in the investment
 • Excellent written and verbal skills in English

21-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance, Economics
 • 6 years extensive research or business development
 • 1+ years’ management background

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Consultant ผู้แนะนำการลงทุน
 • Customer Relationship Management
 • Mutual fund, Private fund

21-Nov-19

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5+ years of exp. in accounting and finance
 • Exp. working in BOI company
 • Strong knowledge in taxation & compliance and IFRS

21-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร
 • Digital literacy as knowledge user
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Law
 • Work experience 5-7 years as Senior legal
 • Experience in financial contracts, banking

21-Nov-19

 

Applied

Legal Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • legal
 • legal contract
 • investment

20-Nov-19

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master degree’s in Finance
 • Possess of Single License
 • Self-motivated, proactive, excellent communication

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years' experience in Private Banking
 • Having experience in Fund Management
 • Having Banking product knowledge

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-6 years of investment experience (VC/PE)
 • Project management experience or exposure
 • Fluent in English

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Model
 • Accounting background
 • Hospitality experience

20-Nov-19

 

Applied
 • Fresh graduate
 • Communication
 • Sale

20-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • พัฒนา Risk Model
 • มีความรู้ด้าน Computer Programming, VBA
 • ป.โท คอมพิวเตอร์ การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์ ,Risk

20-Nov-19

 

Applied
 • รับคำสั่งซื้อ ส่งคำสั่งซื้อขายธุรกรรม Block Trade
 • ตอบคำถามและอธิบายข้อสงสัยต่างๆในBlock Trade
 • ทำDaily และ Weekly Report ทางธุรกรรม Block Trade

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing documents for client presentation
 • Assist financial consultants in providing services
 • Responding to client regarding Phatra investment

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduate are welcome
 • Free Lunch and Soft-drink
 • Flexible Working Hour (7.30 Workday)

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment
 • Insurance
 • Syn Mun Kong

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investor Relations
 • 3-5 years’ experience in investor relations
 • good knowledge of SEC/SET

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied