• ผู้บริหารโปรแกรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
  • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้
  • ต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ผู้บริหารระดับสูง
  • บริหารองค์กรร่วมกับผู้อำนวยการให้บรรลุเป้าหมาย
  • เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety supervisor

Ananda Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

  • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในการก่อสร้าง อาคารสูง
  • มีภาวะผู้นำ การนำเสนอที่ดี การสื่อสาร

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล