• ผู้บริหารโปรแกรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
 • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้
 • ต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • บริหารองค์กรร่วมกับผู้อำนวยการให้บรรลุเป้าหมาย
 • เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Drafting and reviewing all agreements
 • Providing legal advice and analysis for business
 • Manage corporate legal job, namely, rerecordal

21-Sep-17

 

Applied

Safety supervisor

Ananda Development Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในการก่อสร้าง อาคารสูง
 • มีภาวะผู้นำ การนำเสนอที่ดี การสื่อสาร

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล