ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  พญาไท
  • วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม
  • ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนโยบาย แผน และงบประมาณ
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า3 ปี
  • บริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล