ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Major Development Public Co., Ltd.'s banner
  Major Development Public Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้างแนวราบ
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • บริหารการขออนุญาตและการยื่นจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พิจารณาเป็นพิเศษ
  • บริษัทมีความมั่นคง รายได้ดีและสวัสดิการหลากหลาย