• มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

30-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่