• มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น
  • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่
  • ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Social Management and Monitoring Plan
  • rural poverty alleviation, community development
  • Fluent in English

28-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่