ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  World Wide Fund for Nature International: WWF's banner
  World Wide Fund for Nature International: WWF's logo
  พญาไท
  • 3 years as Administrative Assistant
  • Working : Mon - Fri, 8.30 - 17.30
  • Contract 12 months with the possibility to extend
  World Wide Fund for Nature International: WWF's banner
  World Wide Fund for Nature International: WWF's logo
  พญาไท
  • 6 years of exp. in Civil Society & GESI engagement
  • Reginal role - 4 countries
  • Contract 12 months with possibility to extend
  World Wide Fund for Nature International: WWF's banner
  World Wide Fund for Nature International: WWF's logo
  พญาไท
  • Management exp. in landscape-scale conservation
  • Working : Mon - Fri, 8.30 - 17.30
  • 12-month with possibility for extension
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการเพื่อสังคม 1 ปี
  • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน และพักค้างคืนต่างจังหวัด
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า3 ปี
  • บริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  พญาไท
  • วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม
  • ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนโยบาย แผน และงบประมาณ