ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's banner
  Kelly Services's logo
  ภาคตะวันออกTHB 45K - 55K /เดือน
  • Estimator estimate construction
  • Gas storage / Gas Terminal / Civil Concrete
  • Offshore brownfield/greenfield construction
  PTT Public Company Limited's banner
  PTT Public Company Limited's logo
  ระยอง
  • ปริญญาโท: Communication Arts, Public Relations
  • ปริญญาโท: Advertising and Marketing
  • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กับ สังคมและชุมชน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)