ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo
  ภาคเหนือ
  • ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชน
  • มีทักษะความสามารถในการจัดอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน