ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการเพื่อสังคม 1 ปี
  • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน และพักค้างคืนต่างจังหวัด