• ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
  • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

18-Sep-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
  • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

18-Sep-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
  • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

18-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล