ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Head of Security

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  กรุงเทพมหานคร
  • Ensure Company is the Benchmark for Security
  • Develop/Implement Practices, Policies & Procedures
  • Provide Professional Security/Support in Queries

  Project Manager (Digital Redevelopment)/CFCV024/2020

  International Organization for Migration (IOM)
  กรุงเทพมหานคร
  • A bachelor’s degree or master’s degree
  • Ten years of relevant professional experience.
  • Knowledge of contract management rules
  กรุงเทพมหานคร
  • University Degree in Migration studies
  • Experience in research and reporting
  • Knowledge of and experience in migration issues
  กรุงเทพมหานคร
  • Establishes strong relationships
  • Manages time and resources efficiently
  • Keeps abreast of new developments in own field
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)