• เพศหญิง/ชายอายุ22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สนใจงานด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา

48 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • 3 years' experience in logistics security
 • Understanding of security standards including TAPA

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage the BIM design & construction documents.
 • 2 years experience using BIM Softwares (Revit)
 • 5 years professional experience in Real Estate

20-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาโท -เอก จบด้านเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

20-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong communication and problem solving skills
 • Can communicate in English is a must
 • Outstanding organizational skills

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • NGO
 • Monitoring & Evaluation
 • Project Management

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project management
 • Environment
 • NGO

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Public affairs
 • Government
 • Assistant Manager

17-Aug-17

 

Applied
 • Quantity and Cost estimation
 • Work progress and payment
 • Working at Mahanakhon Site

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือโอนกรรมสิทธ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passionate about education & working for society
 • Over 5 years leadership experience
 • Proven track record of achievement

17-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
 • จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

17-Aug-17

 

Applied
 • Over 1-2 years working experience
 • Challenging work in friendly environment
 • Excellent communication and interpersonal skills

17-Aug-17

 

Applied
 • manage capital projects scope, schedules
 • represent the property development division
 • prepare project budgets and monitor all financial

16-Aug-17

 

Applied
 • Master's degree in Business or Economic Research
 • 7 years of experience working on business
 • Experience developing project proposals

16-Aug-17

 

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

16-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย
 • ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ด้านIT
 • งานวิจัยด้าน e-Government

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 • ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Initial training and on-boarding organised
 • A competitive salary with benefits
 • International Organization

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in PA or Market Access
 • Bachelor in pharmacuetical or related field
 • Good interpersonal skills, team player, proactive

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in process engineering
 • two years experience in operational
 • Experience in sustainability projects, CSR

15-Aug-17

 

Applied
 • MS/MA with at least 1 - 2 years of experience
 • 20 days of annual leave
 • Flexible working hours

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท ด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการทำงานร่วมกับ NGO

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล