ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

  Survey and Administrative Officer

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
  สาทร
  • งานด้านประเมินราคา
  • งานด้านบริหารสินทรัพย์
  • งานด้านการบังคับคดี
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

  VP- Homeloan Online Partnership

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
  สาทร
  • Good command in English
  • Strategic planning / Project management
  • At least 5 years experience in Mortgage Product
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

  VP- Homeloan New Partnership

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
  สาทร
  • Business Development
  • Mortgage Product
  • Mortgage Product
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited's banner
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • ด้านงานนิติกรรมสัญญา,นิติกรรมจำนอง,จดทะเบียนจำนอง
  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • ร่างสัญญา
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
  • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
  • Self motivated, Proactive and presentable