ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited's banner
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • ด้านงานนิติกรรมสัญญา,นิติกรรมจำนอง,จดทะเบียนจำนอง
  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • ร่างสัญญา
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Home Loan Product (Manager - Senior Manager)

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  วัฒนา
  • Develop Home Loan product, process and strategies
  • Execute product development and marketing campaign
  • Obtain deep understanding of our Lending business