Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

17-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง
  • ปวช. ปวส. ป.ตรี
  • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล