• Good command of spoken and written English
 • Computer literacy and proficient in MS-Office
 • Dynamic and Hard Working

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง
 • ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง
 • ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง
 • ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง
 • ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง
 • ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง
 • ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล