ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Toyofuji Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Toyofuji Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ควบคุมดูแลลานจอดรถยนต์ส่งออก และนำเข้า
  • สามารถพูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์
  • ทำงานได้ทั้งกะกลางคืน และกลางวัน