Assistant Accountant

Asian Aviation Training Centre Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Knowledge of accounting and corporate finance
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 5+ years in accounting.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Cold Pressurize Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • สมุทรปราการ บางปู
 • เริ่มงานได้ทันที
 • บัญชี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Officer
 • GL Officer
 • Accounting

17-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BOI Officer

SIMPLE FOODS CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

15-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Senior Accountant

TRANSNORM SYSTEM CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Very good English in word & writing
 • Very good communicator
 • Minimum of 3-5 years of professional experience

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Abatek (Asia) Public Company Limited.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied