Accounting Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, at least 2 years experience
 • Bookkeeping in accounting program, GL
 • Prepare monthly withholding tax and VAT reports

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีความคิดเชิงบวก และการทำงานเป็มทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

21-Aug-17

 

Applied

ACCOUNT OFFICER

TOP IMAGE CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • มีเงินรางวัลจูงใจประจำเดือน
 • มีประกันชีวิตกลุ่ม
 • มีโบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)

21-Aug-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีบริษัทฯ
 • งานประจำ เงินเดือนดี สวัสดิการเยี่ยม

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Officer / พนักงานการเงิน

Newsponge Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied

Senior Account

Mwiz Accounting Consultant Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied

Finance

Mwiz Accounting Consultant Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์งานทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

18-Aug-17

 

Applied

BOI & Customs Supervisor

PPLM Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Having experience in Customs and BOI Process.
 • Accounting experience and knowledge of MFG Pro
 • Ability to solve day-to-day operation issues.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager (Urgent Required)

EIE Intergroup Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Accounting manager,CPA,CPD,Financial manager
 • GL, costing,manufacturing,MFG pro,good english
 • Tax,vat,close account,factory,monthly report

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล