• วุฒิการศึกษา ป.ตรี พาณิชยศาสตร์และบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
  • Bonus 2 Mths,Med Ins,Pvd F,Transport,Meal,OT Pay
  • World-wide Automotive Parts Manufacturing
  • Exp. in Accounting over 5 yrs. in Japanese Company

18-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่