• การวางแผนการทำงาน
 • มีความรู้ ความสามารถในสายงาน
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

06-Dec-19

 

Applied

Finance Controller

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ensure all costs have been properly capitalized
 • apex and Cost Tracking – perform the regular/month
 • analysis to ensure the spending is as per budget

03-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำงบประมาณ บันทึกรายรับ รายจ่าย
 • ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

02-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Closing account
 • rangsit
 • Oracle

14-Nov-19

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่