• ยื่นภาษี ภงด. 1 , 3 , 53 , ภพ 30 และประกันสังคม
  • บันทึกบัญชีลงโปรแกรม EXPRESS
  • ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่