• จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เวลาทำงานปกติ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

16-Mar-18

 

Applied
 • Male or Female, age 30 - 40 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5 - 10 years of professional experience

16-Mar-18

 

Applied
 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดี
 • การศึกษาจบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี โดยตรง
 • มีประสบการณ์ในการปิดงบได้อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล