ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 41 ตำแหน่งงาน
  Vinarco Services (Thailand) Limited's banner
  Vinarco Services (Thailand) Limited's logo
  จตุจักร
  • 7 years’ experience in Finance, Strongly in GL
  • Responsible for all Finance and Tax issues
  • Proficient in English and MS Office, ERP software
  PRO-ACT MARKETING GROUPS CO., LTD.'s banner
  PRO-ACT MARKETING GROUPS CO., LTD.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงานประอยู่ที่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  SHARICH HOLDING CO., LTD.'s banner
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  360 Quality Management Co., Ltd.'s banner
  360 Quality Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักรTHB 120K - 159,999 /เดือน
  • 7 years' experience in Finance Operation.
  • Responsible for all Finance and tax matters.
  • Manages all taxes including Transfer Pricing.
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s banner
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชี 1 ปี
  • มีทักษะทางด้านงานบัญชี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพ, ประกันชีวิต
  Khiri Travel Co., Ltd.'s banner
  Khiri Travel Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • Bachelor degree, in Accounting
  • At least 5 year experiences, preferably i
  • Able to communicate in basic English
  Purple Ventures Company Limited (Robinhood)'s banner
  Purple Ventures Company Limited (Robinhood)'s logo
  จตุจักร
  • 3 years’ experience in commercial accounting.
  • Experience with general ledger functions.
  • Experience with Oracle software is preferable.
  ถัด ไป