• Competitive Package
  • Startup Culture
  • Apply Now!

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
  • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
  • Male or Female, age 30 - 40 years
  • Bachelor's Degree or higher in Accounting
  • 5 - 10 years of professional experience

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล