• ปริญญาตรีด้านบัญชี/การเงิน
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน, รักการเรียนรู้
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

08-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่