• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีเท่านั้น
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เน้นทำประกันสังคม
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์มีพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ , ไมโครซอฟท์

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

22-Jan-18

 

Applied
 • งานเอกสารลงบัญชีจัดทำภาษีอากร
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ขับรถยนต์ได้

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในระบบัญชีสำเร็จรูปและสามารถใช้งาน
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี เป็นผู้นำสามารถทำงานอิสระ

19-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • financial and tax strategies
 • risk management
 • the development of a financial and operational str

19-Jan-18

 

Applied
 • ออกบิลภาษี ทำรายรับ รายจ่ายในบริษัท
 • ทำบัญชี ออกบิลภาษี สรุปรายเดือน
 • ปริญญาตรี การเงินการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชีของโรงแรมทั้งหมด
 • ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งเบิกเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงินและตรวจสอบการยื่นเสียภาษีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รายวัน-รายเดือน
 • จัดทำรายการภาษีซื้อ-ขายในแต่ละวัน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงบบัญชี งบดุล
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน การเงิน มาอย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล