• จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
  • สามารถวางผังบัญชีองค์กรและวางระบบควบคุมภายในได้
  • มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี

22-Jan-18

 

Applied
  • สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสประจำปี,งานเลี้ยงสังสรรค์

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล