Accountant

THAI MAN YI CO., LTD.

เชียงราย

  • เพศหญิง , เพศชาย
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล