• บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express,Microsoft Excel,Microsoft Word
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express,Microsoft Excel,Microsoft Word
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย สามารถติดต่อประสานงานได้
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และรู้จักมองโลกในแง่บวก
 • หากมีคะแนน TOEIC เกิน 600 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย สามารถติดต่อประสานงานได้
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และรู้จักมองโลกในแง่บวก
 • หากมีคะแนน TOEIC เกิน 600 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

อุบลราชธานี

 • Bachelor’s Degree
 • Minimum 7 years’ experience
 • Good computer abilities

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่