ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

อุบลราชธานี

 • Bachelor’s Degree
 • Minimum 7 years’ experience
 • Good computer abilities

48 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCE MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

อุบลราชธานี

 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum 7 years’ experience in finance is required
 • Good computer abilities.

48 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. / ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรุ้เกี่ยวกับงานด้านบัญชี/การเงิน
 • มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานได้

12-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานภาษี ซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • โปรแกรมบัญชี และการเงินได้อย่างเชี่ยวชาญ

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล