• ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานผู้จัดการแผนกบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดี

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี
 • สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดี

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

12-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล