• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง

14-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่