• จัดทำเอกสารด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

22-Sep-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Female, age between 30 – 45years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience with Oracle software is preferable.

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

19-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีตามเอกสาร
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ

18-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีตามเอกสาร
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , ปวส , หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้

16-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , ปวส , หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้

16-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล