• ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

18-Jan-18

 

Applied

Chief Accountant

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

  • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
  • วุฒิปวส. - ปริญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี

17-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา บัญชี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ประสบการณ์ 1 - 6 ปี

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล