ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • มีประสบการณ์การใช้งาน ระบบ ERP
  • วางแผนและบริหารจัดการบัญชีและการเงินทั้งหมด
  • ควบคุม ดูแล ให้คำ ปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • Global company with challenging work
  • Manage accounting team
  • Costing and consolidation experience
  JAC International's banner
  JAC International's logo
  สระบุรี
  • Min 2 years in costing analyst/ general accounting
  • Able to work in Alternative Saturday Rotation
  • Good command in English
  Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Costing Manager

  Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd.
  สระบุรี
  • Manages & maintenance of the costing system
  • Develop competitive pricing strategies
  • Track and analyze Capital Expenditure