• จบปวส. หรือปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความรู้หลักการบัญชี
 • มีระเบียบวินัยในการทำงาน

15-Nov-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

15-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ต้องการผู้สมัครที่จบสาขาบัญชีโดยตรง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ , พิมพ์เอกสารได้
 • หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชี Expess
 • บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ ภาษี ภงด

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล