• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน
  • มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

05-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่