• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
 • ใช้โปรแกรม MS.Office ได้อย่างดี

17-Nov-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีซื้อสด/ซื้อเชื่อ ทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดเตรียมข้อมูลภาษี ซื้อ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำภงด.1,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30

17-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 5-6 ปี
 • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทฯ กฎหมายภาษีอากร
 • สามารถปฏิบัติงานที่หาดใหญ่ได้

15-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล