• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
  • ใช้โปรแกรม MS.Office ได้อย่างดี

11-Jan-18

 

Applied
  • บันทึกบัญชีซื้อสด/ซื้อเชื่อ ทั้งในและต่างประเทศ
  • จัดเตรียมข้อมูลภาษี ซื้อ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • จัดทำภงด.1,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30

10-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล