• รับผิดชอบงานบัญชี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

14-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่