• จบ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excell ได้

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Record detail of ID, TAX, and SSO detail
 • To check allowance, Incentive,

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

11-Sep-18

 

Applied
 • Open Minded to work under company culture
 • Good opportunity at work
 • Good communication & Accounting skills

11-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่