• หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
  • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

10-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่