• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree in Accounting or Finance
  • At least 5 years experiences
  • CPD License

09-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่