• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีความขยัน อดทน และรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานระบบบัญชี/การเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Express เป็นอย่างดี
 • หากเคยผ่านงานด้านการตรวจสอบระบบบัญชีมาจะพิจารณา

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ

22-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ

21-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม ACC-BILLING ได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี

21-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม ACC-BILLING ได้

21-Jun-18

 

Applied
 • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
 • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

21-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ

21-Jun-18

 

Applied
 • มีประการณ์ในการทำงานด้านบัญชี (GL)
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปฎิบัติงานจังหวัด ภูเก็ต

20-Jun-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Managing all finance and accounting operations
 • Administers cash flow management of the Hotel
 • Experience of using SAP and SUN is a plus

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินต่างๆได้

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 - 6 ปี

18-Jun-18

 

Applied