• มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด

13-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

12-Dec-18

 

Applied
 • 6 to 8 years of accounting and finance experience
 • Fluent in English is a must, work in Samui
 • Have a basic knowledge of taxation

11-Dec-18

 

Applied
 • บัญชี
 • บัญชี อสังหาริมทรัพย์
 • บัญชีและภาษี

08-Dec-18

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีความรู้และทักษะโดยตรงทางสายงาน
 • ประสบการณ์การทำบัญชีมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่