• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • รักความก้าวหน้า
  • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล