• ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่