• รวบรวมเอกสารทางบัญชีและจัดเก็บด้วยความเป็นระเบียบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชีมาก่อน และปิดบัญชีได้
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความขยัน อดทน

10-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • male and female
 • Bachelor's Degree or higher. Accounting
 • At least 10 years experience in accounting

07-Dec-18

 

Applied