• บันทึกบัญชีเบื้องต้น
 • จัดทำภาษี เช่น ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าคอมมิชชั่น

22-Jun-18

 

Applied
 • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

22-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

22-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

20-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

19-Jun-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้
 • บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

19-Jun-18

 

Applied