ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  เชียงราย
  • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม ERP
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป