• จบการศึกษาม. 3 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีเคยผ่านงานแคชเชียร์ หรือ บัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Experience in automotive parts manufacturing
 • Good command of English (TOEIC score 500up)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8+ years experience in managing overall Accounting
 • Knowledge of SAP or other ERP
 • Strong in Annual Budget Preparation

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting, Finance
 • Good command of written and spoken in English.
 • Knowledge of Accounting SAP Software

19-Jan-18

 

Applied
 • TAX Analyst (Automotive parts industry)
 • TAX Analyst (Automotive parts industry)
 • TAX Analyst (Automotive parts industry)

19-Jan-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • TAX ANALYST (SENIOR)
 • TAX ANALYST (SENIOR), account
 • TAX ANALYST (SENIOR), account

19-Jan-18

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Prepare withholding tax report / VAT submission
 • Performing payments for both local and abroad
 • Annual FS reporting and submission

19-Jan-18

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Business Admin
 • 3-5 years’ experience in import-export procedure
 • English language intermediate is required

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • ภาษีอากร
 • เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Salary and Benefits Package
 • World's Leading Manufacturer of Chemicals
 • Amazing Career Development Opportunity

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงาน BOI และสามารถทำช่วยทำงานบัญชี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ออทน ขยัน

19-Jan-18

 

Applied
 • Support implement SAP process
 • Prepare data for support financial report
 • Bachelor or Diploma degree in any related field

19-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านจ่ายเงินทั้งหมด
 • จัดทำตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆได้แก่ภพ.30
 • ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลูกค้าและจัดส่ง

19-Jan-18

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 30 - 45 years old
 • 8+ years in accounting & financing field
 • 3+ years in accounting managerial level

18-Jan-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เปิดบิล+ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • รับผิดชอบเรื่องการบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน
 • ทำใบสำคัญรับ-จ่าย / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control and manage company's accounting activities
 • Control the preparation of tax-related reports
 • More than 10 years' experience in financial

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Good command in English
 • 5-10 years experiences in related field

18-Jan-18

 

Applied
 • Finance function skill
 • Bachelor degree in accounting or financial
 • Have an experience in Logistic will be advantage

18-Jan-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior Accountant Payables
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • SAP user is mandatory

18-Jan-18

 

Applied

Accountant

Molex (Thailand) Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bechelor degree in college courses in accounting p
 • 0-2 yeas of accounts payable and Receivable exper
 • Ability to speak and write English

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related in TAX
 • Experience in Tax, Import/Export, BOI
 • Can communicate in English and familiar in SAP

18-Jan-18

 

Applied
 • To be responsible forGL / CAPEX / TAX / BOI/SOX
 • Bachelor degree Accounting or Finance Management
 • At least 5 years of experience in GL Accounting

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SOX compliance experience is an advantage
 • Proactive, independence and flexible
 • Finance Management, CPA is a plus

17-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accouning
 • Experience on Accounting 7-10 years
 • Having experience in Fixed Assets module

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานบัญชี 0-2 ปี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express
 • ปิดงบประจำเดือน/กระทบยอด

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • เป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต(CPA)
 • ติดต่อประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชี

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 7 years experiences in Finance / Treasury
 • Has tax knowledge such as VAT

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Good understanding of financial, statutory
 • At least 5 years of experience in an accounting

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ทำรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • At least more than 10 years experiences
 • Computer literacy in MS office

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Finance and accounting

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร
 • มีความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ Bid Bond

16-Jan-18

 

Applied
 • Prepare TAX reporting and reconciliation
 • Strong knowledge in Thai TAX Regulations
 • Prepare the finance reports and analysis

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Financial
 • Knowledge of an ERP system is required
 • New plant set up experience.

16-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

16-Jan-18

 

Applied
 • MNC Manufacturing Environment
 • English is a MUST
 • 8 years’ experience in Accounting

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree in Accounting
 • 3 years experience of Accounting in Multi-National
 • Good command of English and computer-literate

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Cost Accounting
 • Comply with local tax regulation.
 • Reconcile GL with all reports relating to inventor

15-Jan-18

 

Applied
 • Costing
 • Accounting
 • Minimum 3- 5 years working experience

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or above degree in accounting
 • Over 5 years experiences in finance accounting
 • Able to use SAP system will be advantage

15-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in an accounting
 • Possessing a CPD certificate will be an advantage.
 • Knowledge of auditing practices and principles.

15-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Accounting, Business Administration
 • Good analytical skills and can work well
 • Background in agriculture, farming or wood

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.(สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Jan-18

 

Applied
 • MSI/PPR report for actual and plan/forecast.
 • Assist to support A/R daily function
 • Accounting or finance degree or equivalent

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล