• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10+years experience in IT App Dev/ Project Imple
 • 5+years experience working in manufacturing/ inven
 • Strong Communication of English language

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 Yrs experience in GL Accounting.
 • Good command in English communication.
 • Good Knowledge in Local GAAP and US GAAP.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Knowledge of Thai tax rules
 • 2 years of professional experience in auditing
 • Determine internal audit scope

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Accounting Manager / Accounting Manager

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้อง

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Internal Auditing / External audit
 • Experience in Manufacturing & Accounting's work.
 • CPA,CFE,CGAP,CIA

22-Mar-18

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความขยัน มีความอดทน

22-Mar-18

 

Applied
 • Payment Voucher, Payment plan
 • Record for AP & AR
 • Check payment and contact to bank

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Strong math and analytics skills preferred
 • 2-3 years of accounting experience

22-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

22-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.(สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Mar-18

 

Applied
 • บัญชี
 • ภาษีอากร
 • เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing annual budgets and forecasted financial
 • Bachelor or higher in Business Finance, Accounting
 • 10 years’ experience in the Accounting and Finance

21-Mar-18

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

21-Mar-18

 

Applied
 • Recheck all vercher account AP AR GL
 • Bachelor or higher degree in accounting or related
 • At least 2 years of experience in accounting field

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำใบแจ้งหนี้ /ใบวางบิล
 • ออกใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน

21-Mar-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน1ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

21-Mar-18

 

Applied
 • Diploma or Higher Degree in Accounting or Finance
 • Process all payment to vendors and related tax
 • Ability to use SAP accounting software

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Experience in GL, AP, Fixed Asset
 • Experience in WHT, VAT

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work at Map Ta Phut, Rayong
 • Bachelor degree or higher in Accounting or related
 • Driving your own car

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TAX & Treasury
 • 5 years working experience in Account management
 • Experience in US GAAP / TH GAAP

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ experience in public accounting
 • CPA IS A MUST
 • 2 years at management level.

20-Mar-18

 

Applied
 • Working experience in the financial or accounting
 • Experience with an ERP system, ideally SAP or QAD
 • Basic knowledge of international tax law

20-Mar-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป (สาขาบัญชี หรือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความระเอียดรอบคอบ สามารถตรวจสอบเอกสารบัญชีต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Financial
 • 5 years experiences in related field.
 • CPD required.

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • least 5 years exp with the standard cost account
 • Knowledge in ERP system

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Minimum of 5 years work experience
 • Certified CPD or CPA

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเภทงานอสังหาริมทรัพย์
 • Full Time
 • พนักงานบัญชี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 year experience payment process
 • Knowledge in ERP system
 • Bachelor Degree in Accounting

19-Mar-18

 

Applied

Senior Accountant

Alusite Precision Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Able to train up to be Account Manager.
 • Able to speak & write basic English
 • Cost accounting experience will be advantage

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting
 • At least 0-2 years experience in Accounting

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล ออกใบกำกับภาษี
 • เตรียมเอกสารภาษีซื้อ/ขาย ภาษีประจำปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

19-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Mar-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน ISO

19-Mar-18

 

Applied
 • Fluent in spoken and written Mandarin Chinese.
 • Bachelor’s degree in accounting or above.
 • Knowledge of Thailand accounting and taxation

19-Mar-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถฟัง-พูด ภาษาอังกฤษได้

19-Mar-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือนพร้อมตรวจสอบ
 • ตรวจสอบและออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

19-Mar-18

 

Applied
 • คีย์รายการภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดภาษีขาย บางบริษัท
 • กระทบ Statement จัดเรียงเอกสาร เก็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาบัญชี

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

17-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

17-Mar-18

 

Applied
 • Mainly manage company overall accounting tasks
 • Bachelor’s or Master’s degree or higher in Account
 • Strong experience in Overall Accounting 4-5 years

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • To prepare all tax self-assessment return
 • To hold the petty cash float

16-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เครื่องแบบพนักงาน,เบี้ยขยันเดือน
 • เบี้ยขยันปี ,รถรับ-ส่ง ,ค่าเช่าบ้าน ,ค่าอาหาร

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล