• จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี-การเงิน
 • ทำหัก ณ ที่จ่ายได้ VAT , WHT
 • อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance & Accounting Manager
 • Controlling experience
 • Good in English Command

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Tax , Auditor Firm
 • 5 years experiences in multinational manufacturing
 • Thai GAAP, Taxation,SOX, ERP-Syteline knowledge

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Administration
 • Tax

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี ขึ้นไป
 • เคยมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good English communication skills
 • At least 3 years of experience in Accounting
 • Experience in trading company would be adavantage

16-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • month-end closing (AP, AR, GL, Consolidation)
 • Manufacturing
 • SAP experience

15-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Accountancy
 • At least 8 years work experience
 • Good communication skills

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Check outstanding cash
 • Issue invoices, tax invoices, receipts
 • Operate accounting structure and accounting system

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี หรือ การบัญชีทั่วไป )
 • โรงงานอยู่ในอมตะซิตี้-ระยอง
 • การบัญชีทั่วไป

15-Jun-18

 

Applied
 • AP, AR, GL
 • Freight Forwarder
 • Japanese company

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 5 years or more experience
 • Computer literacy in MS-Office and SAP

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Financial
 • 5 years experiences in related field.
 • CPD required.

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Financial
 • 5 years experiences in related field.
 • CPD required.

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting
 • At least 0-2 years experience in Accounting

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the preparation of the financial
 • CPA qualification is advantage
 • 5-8 years experience in manufacturing company

15-Jun-18

 

Applied
 • ปิดงบเดือน ส่ง บริษัทแม่ ที่ต่างประเทศ ทุกเดือน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในด้านบัญชี

15-Jun-18

 

Applied
 • GL / CAPEX / TAX / BOI/SOX
 • ERP System/Tax regulations with CPD license
 • At least 5 years of experience in GL Accounting

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Finance, Accounting
 • 2 years’ experience in accounting or related role
 • Knowledge of the principals of Thai GAAP

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

14-Jun-18

 

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Strong math and analytics skills preferred
 • 2-3 years of accounting experience

14-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย
 • จัดทำ ตรวจสอบใบเบิกเงิน

14-Jun-18

 

Applied
 • Education Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Work experience Account Supervisor
 • Other related capabilities Good human relations

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี หรือ การบัญชีทั่วไป )
 • โรงงานอยู่ในอมตะซิตี้-ระยอง
 • การบัญชีทั่วไป

14-Jun-18

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Over 5 years of experience in Accounts Payable
 • Have a good accounting and tax knowledge

14-Jun-18

 

Applied
 • Experience 4-5 years in financial and accounting
 • Rayong, Nikompattana plant
 • Automotive manufacturing

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดบัญชีประจำเดือน,ไตรมาส,ประจำปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร ด้านบัญชีการเงิน

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting function
 • Good command of English language

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • ประสานงานเรื่องเอกสารในการวางบิล/รับเช็ค/ส่งมอบ
 • จบการศึกษา ปวช.-ป.ตรี สาขาบัญชี

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Finance
 • Accounting or a Costing & Tax field
 • 2 years’ experience in accounting

14-Jun-18

 

Applied
 • Experience in the field of Finance and Account
 • Tax knowledge with BOI privilege and IFRS
 • Profound SAP skills and solid knowledge

13-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • 0-3 years experience
 • สามารถปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ได้

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 5 years' experience
 • Intermediate Excel Skills

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านทำบัญชีหรือสอบบัญชี
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Accountint
 • 2 years working experience in Account Payable
 • Knowledge Microsoft Dynamics AX or ERP Systems

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1- 5 years’ experiences
 • Bachelor Degree in Finance and accounting
 • Able to work in Amata Nakorn Industrial Estate

13-Jun-18

 

Applied

Senior Accountant

Alusite Precision Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Able to train up to be Account Manager.
 • Able to speak & write basic English
 • Cost accounting experience will be advantage

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Program express
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word excel

13-Jun-18

 

Applied
 • High vocational or Bachelor's degree in Accounting
 • Need experience 3 years in related field
 • Saturday off 1st, 3rd & 5th of the month

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Taking charge of product costing & transfer
 • At least 5 years working experience
 • Exposure multinational manufacturing environment

12-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่
 • ประสบการณ์ การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

12-Jun-18

 

Applied
 • Account Payable and documentation
 • VAT report and documentation
 • ERP system and SAP

12-Jun-18

 

Applied
 • Accounting BOI
 • CPD license
 • monthly financial report

12-Jun-18

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

12-Jun-18

 

Applied
 • Base in Rayong.
 • Good at English communication
 • 3 years experiences in GL and Profit & lost

12-Jun-18

 

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied