• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

20-Jun-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ

20-Jun-18

 

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการปิดงบจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-18

 

Applied
 • บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express,Microsoft Excel,Microsoft Word
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express,Microsoft Excel,Microsoft Word
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย สามารถติดต่อประสานงานได้
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และรู้จักมองโลกในแง่บวก
 • หากมีคะแนน TOEIC เกิน 600 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย สามารถติดต่อประสานงานได้
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และรู้จักมองโลกในแง่บวก
 • หากมีคะแนน TOEIC เกิน 600 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

อุบลราชธานี

 • Bachelor’s Degree
 • Minimum 7 years’ experience
 • Good computer abilities

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถจัดทำเรื่องสำรองจ่ายได้

18-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด. 3 ,ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ.30

13-Jun-18

 

Applied