• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน - ภาษี
 • บัญชีลูกหนี้ - บัญชีเจ้าหนี้,ภาษี ภ.ง.ด3, ภ.ง.ด 53

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การตรวจสอบบัญชี และการเงินของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีจะพิจารณา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Account Manager/ผู้จัดการบัญชี

I Q PHAIBOON GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บัญชีในประเภทธุรกิจ 3 ปี
 • สามารถปิดงบได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant - Financial Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

I Q PHAIBOON GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ในการทำงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Ms.office และ Express

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถปิดงบการเงินเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี การเงิน
 • สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

15-Jan-18

 

Applied
 • Degree(s) majoring in Accounting.
 • Good command of English,
 • Minimum 3 years experience

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. / ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • มีทักษะในการใช้สูตร Microsoft Excel เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

11-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี

11-Jan-18

 

Applied

Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี

SIRIPONG MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ป.ตรี บัญชี
 • มีใบผู้สอบบัญชี CPA
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Jan-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Express ได้
 • สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน

10-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานภาษี ซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • โปรแกรมบัญชี และการเงินได้อย่างเชี่ยวชาญ

10-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน - ภาษี
 • บัญชีลูกหนี้ - บัญชีเจ้าหนี้,ภาษี ภ.ง.ด3, ภ.ง.ด 53

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล