Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี

GOLDEN ELEPHANT (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • จัดเก็บเอกสาร รายงานสรุป รายรับ-รายจ่ายประจำวัน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • จัดทำรายงานด้านบัญชี และการเงิน รวมถึงบันทึกยอดขาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการด้านงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

19-Oct-18

 

Applied

Accounting & Financial Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

CHATCHAI LEASING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินเข้าบัญชี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • จัดทำรายงานด้านบัญชี และการเงิน รวมถึงบันทึกยอดขาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการด้านงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

16-Oct-18

 

Applied
 • บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระบบ
 • วางแผนภาษีอากรตรวจสอบการนำส่งภาษีประจำเดือนประจำปี
 • ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน

13-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่