• ดูแลเรื่องการบันทึกบัญชี/การเงิน/ภาษีอากร
  • จัดทำงบการเงิน,วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอฝ่ายบริหาร
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สามารถทำบัญชีเบื้องต้นได้
  • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel ได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล