ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  สระบุรี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การตลาด /การบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีสรรพสามิตเบื้องต้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังน้ำมันสระบุรี จ.สระบุรี
  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • New graduates are also welcome!
  • Housing Allowance, OT, great Insurance etc
  • Good initiative, analytical & interpersonal skills
  OLIC (Thailand) Limited's banner
  OLIC (Thailand) Limited's logo
  อยุธยา
  • Bachelor's Degree or higher in Accounting
  • 5-7 yrs. experience of Accounting,manufacturing
  • Good command in English both spoken and written
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ