• จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบัญชี
 • มีความรู้เข้าใจสายงานบัญชี สามารถ เข้าใจระบบบัญชี
 • เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

13-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting field
 • Good command in English
 • Working : 5 days/week

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • including monthly closing, AR, AP, cash flow, tax
 • Accounting, CPD is preferred
 • auditors and external parties

12-Nov-19

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years up’s Experience in accounting function
 • Good command of spoken written English

12-Nov-19

 

Applied
 • accounting transaction and reconcile bank
 • Verify payment vouchers and supporting documents
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

11-Nov-19

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Sustainable Business
 • Good opportunities to learn and grow
 • Teamwork

11-Nov-19

 

Applied