• Bachelor or higher in Accounting, Financial field
 • 5 years exp.in Accounting, Tax, Financial fields
 • Exp.in manufacturing is advantaged

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in accounting
 • 5 years of experience in cost accounting
 • Strong analytical skill and teamwork skill

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน3 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีต้นทุน Manufacturing และภาษีอากร

22-Nov-17

 

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

21-Nov-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั่วไป
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • มีประสบการ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • เคยใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีมาก่อน

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bacherlor's Degree or Higher in Accounting.
 • 10 years of experience in Accounting & Finance
 • Experiences in manufacturing

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงใน
 • สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีได้

18-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล