• จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้ ( CPD License)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด และ เขียน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 44 - 52 years old
 • 8+yrs in accounting/ finance management
 • Property Management, Retail, Hotel, or Real Estate

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • 3 ปี ด้านการบัญชีทั่วไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายภาษี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in accounting
 • Good command of spoken and written English
 • MS Excel (Pivot, V-Lookup) and PowerPoint

06-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least 5 years’ experience in Accounting
 • Knowledge of Accounting
 • Female, Age over 25 years old.

06-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting
 • Work exp, min 1-2 years in accounting
 • Able to use English via email

05-Dec-19

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

02-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Min. 3 years hands-on middle accounting
 • Good command in written and spoken English

28-Nov-19

 

Applied

Finance & Accounting Manager

ZYXEL (Thailand) Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • 5 years’+ experience in Accounting & Finance
 • Knowledge of Accounting, Tax regulations
 • Excellent Command of English

25-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Corporate

25-Nov-19

 

Applied