• เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express, MS Word

23-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชี, ทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ได้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบุคคลมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

22-Nov-17

 

Applied

Accountant

G's Foods Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชี, จัดเตรียมเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศชาย/หญิง

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล