• จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบัญชี
  • มีความรู้เข้าใจสายงานบัญชี สามารถ เข้าใจระบบบัญชี
  • เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

04-Dec-19

 

Applied
  • accounting transaction and reconcile bank
  • Verify payment vouchers and supporting documents
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

02-Dec-19

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่