• ทำงบการเงินตามมาตรฐาน PAEs
  • บริหารระบบควบคุมภายใน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขาการบัญชี

20-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่