• G/L, Account closing
  • Budgeting and forecasting
  • OPEX and CAPEX controlling

14-Sep-17

 

Applied
  • งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
  • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล